86c5693fc90a3054691b.jpg

Hoàn thành lắp đặt Dự án Điện mặt trời trên mái nhà máy Thép Bình Dương

Tháng 12/2019, Dự án Điện mặt trời trên mái nhà máy Thép Bình Dương do CTCP Giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE) là chủ đầu tư đã hoàn thành khâu lắp đặt, đi vào vận hành chính thức. Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy Thép Bình Dương có công suất ~1MWp sẽ cung cấp một phần điện năng cho nhà máy và sinh ra lợi nhuận nhờ bán điện cho EVN.
Tất cả 16-12-2019
86c5693fc90a3054691b.jpg

Hoàn thành lắp đặt Dự án Điện mặt trời trên mái nhà máy Thép Bình Dương

Tháng 12/2019, Dự án Điện mặt trời trên mái nhà máy Thép Bình Dương do CTCP Giải pháp Năng lượng tái tạo Ecoba (EGE) là chủ đầu tư đã hoàn thành khâu lắp đặt, đi vào vận hành chính thức. Hệ thống điện mặt trời trên mái nhà máy Thép Bình Dương có công suất ~1MWp sẽ cung cấp một phần điện năng cho nhà máy và sinh ra lợi nhuận nhờ bán điện cho EVN.
Tin dự án 16-12-2019
shutterstock_1140828803.jpg

Nguyên lý hoạt động của hệ thống điện mặt trời hòa lưới

Nhờ vào tính hiệu quả về mặt chi phí vả thân thiện với môi trường của điện mặt trời, nhiều doanh nghiệp cũng như hộ gia đình đã tiến hành lắp đặt điện mặt trời hòa lưới để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu dùng điện trong sinh hoạt gia đình.
Tin thị trường 09-08-2019