article_1598237591_504.jpg

Phương thức thanh toán

Tin công ty 23-05-2024
Quy định phương thức thanh toán của ege

Quy định và hình thức thanh toán

  • Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết
  • Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.
  • Để được hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotlline: 024 6668 0258

Email: info@ege.com.vn