4883ce0fcf322a6c7323.jpg

Dự án Điện mặt trời Long An gấp rút về đích

Tin dự án 15-05-2019
Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019, dự án Nhà máy Điện mặt trời Long An có công suất 100 MWp sẽ góp phần đảm bảo điện Quốc gia. Hiện tại dự án đang đi vào giai đoạn lắp tấm pin. Những hình ảnh ghi lại tại công trường những ngày giữa tháng 5/2019 về không khí thi công khẩn trương tại đây.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2019, dự án Nhà máy Điện mặt trời Long An có công suất 100 MWp sẽ góp phần đảm bảo điện Quốc gia. Hiện tại dự án đang đi vào giai đoạn lắp tấm pin. Những hình ảnh ghi lại tại công trường những ngày giữa tháng 5/2019 về không khí thi công khẩn trương tại đây.

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 01, Solar Park 02  tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An sẽ góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện Quốc gia, xúc tiến nền kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương và phát triển hơn nguồn năng lượng sạchnăng lượng tái tạo. Và hơn thế nữa, nguồn năng lương mặt trời sẽ góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong hoạt động phát điện.