ege_dao_tao_dien_mat_troi(1).jpg

Chuyên gia từ WWB Nhật Bản đào tạo "Tổng quan về Điện mặt trời áp mái"

Tin công ty 22-06-2019
Ngày 19,20/6/2019, tại Văn phòng Ecoba Việt Nam đã diễn ra buổi đào tạo “Tổng quan về điện mặt trời áp mái” do các Chuyên gia về Điện mặt trời áp mái từ Tập đoàn WWB Nhật Bản phụ trách đào tạo.

Ngày 19,20/6/2019, tại Văn phòng Ecoba Việt Nam đã diễn ra buổi đào tạo “Tổng quan về điện mặt trời áp mái” do các Chuyên gia về Điện mặt trời áp mái từ Tập đoàn WWB Nhật Bản phụ trách đào tạo.

 

Đây là chương trình đào tạo đặc biệt được Chuyên gia từ Tập đoàn WWB - Nhật Bản nghiên cứu, thiết kế và biên soạn cho đội ngũ nhân sự của EGE  với mong muốn trang bị những kiến thức nền tảng, cốt lõi, cập nhật mới nhất về Hệ thống điện mặt trời áp mái, Hiệu suất điện năng có thể tạo ra từ việc lắp đặt các tấm pin mặt trời và Giải pháp kỹ thuật đấu nối, vận hành.

 

Trong buổi đào tạo, Ông Ryota Aso - Chuyên gia về điện mặt trời áp mái - Tập đoàn WWB - Nhật Bản nhận định: “Việt Nam Với đặc điểm địa hình, khí hậu, thời tiết có tiềm năng khá lớn bức xạ mặt trời, ước tính tiềm năng kỹ thuật có thể phát triển điện mặt trời ở Việt Nam có thể lên tới gần 340.000 MWp. Với chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo, rất nhiều dự án nguồn điện mặt trời đã được triển khai đầu tư xây dựng. Trong đó, điện mặt trời áp mái là một hình thức mới, ưu việt, có thể phát triển vượt bậc trong tương lai.”

Thông qua buổi đào tạo, những kinh nghiệm thực tiễn về việc vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái đã được các chuyên gia chia sẻ và giải đáp cho các nhân sự chủ chốt của EGE Việt Nam.