pic5.jpg

[Ashui Awards] Ecoba Việt Nam lọt top 3 Nhà thầu uy tín của năm

Tin công ty 02-04-2019
Tháng 12/2018, Giải thưởng Ashui chính thức công bố kết quả trên trang web chính thức  www.ashui.com/awards . Theo đó, công ty CP Ecoba Việt Nam lọt top 3 Nhà thầu của năm với 11.6% bình chọn.

 

Tháng 12/2018, Giải thưởng Ashui chính thức công bố kết quả trên trang web chính thức  www.ashui.com/awards . Theo đó, công ty CP Ecoba Việt Nam lọt top 3 Nhà thầu của năm với 11.6% bình chọn.

Đối với hạng mục nhà thầu của năm (Contractor of the Year), Giải thưởng bình chọn các nhà thầu dựa trên các tiêu chí:

  • Hợp tác: với các đối tác và cộng đồng dự án (nếu có) để cung cấp dịch vụ / sản phẩm thành công;
  • Chuyên nghiệp: phân phối các dự án ngoài sự mong đợi của khách hàng, trong phạm vi ngân sách và đúng hạn;
  • Uy tín: phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác dự án, các cổ đông và cộng đồng.

Đây là mùa giải thứ bảy, kể từ cuộc bình chọn được tổ chức lần đầu tiên năm 2012. Hệ thống giải thưởng Ashui Awards do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bảo trợ, nhằm mục đích tôn vinh các cá nhân và tập thể xuất sắc có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương hành nghề của ngành kiến trúc - xây dựng, khẳng định vai trò của ngành kiến trúc và xây dựng trong xã hội; tôn vinh những công trình kiến trúc mới có giá trị; tôn vinh những nhà thầu uy tín, các hãng kỹ thuật xây dựng có chất lượng chuyên môn cao, và các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có nhiều đóng góp nổi bật cho xã hội; góp phần định hướng phát triển bền vững ngành Xây dựng tại Việt Nam. 

 Nguồn: http://ecobavietnam.com.vn/vi/tin-tuc/29--ashui-awards--ecoba-viet-nam-lot-top-3-nha-thau-uy-tin-cua-nam-.html