dien_mat_troi_long_an_(4).jpg

Dự án ĐMT Long An hoàn thành hạng mục lắp đặt hệ giá đỡ

Tất cả 03-05-2019
Tháng 5/2019, sau một tháng thi công, CTCP Ecoba Việt Nam đã hoàn thành hạng mục lắp đặt hệ giá đỡ của tấm pin mặt trời, bắt đầu sang giai đoạn lắp đặt tấm pin và đấu nối điện. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 1000 ha, dự kiến sẽ bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối tháng 6/2019.

Tháng 5/2019, sau một tháng thi công, CTCP Ecoba Việt Nam đã hoàn thành hạng mục lắp đặt hệ giá đỡ của tấm pin mặt trời, bắt đầu sang giai đoạn lắp đặt tấm pin và đấu nối điện. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 1000 ha, dự kiến sẽ bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối tháng 6/2019.

Nhà máy điện mặt trời Solar Park 01, Solar Park 02  tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An sẽ góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện Quốc gia, xúc tiến nền kinh tế xã hội của tỉnh thông qua việc trực tiếp phục vụ cho các khu công nghiệp tại địa phương và phát triển hơn nguồn năng lượng sạchnăng lượng tái tạo. Và hơn thế nữa, nguồn năng lương mặt trời sẽ góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường trong hoạt động phát điện.